ถิ่นกำเนิด

เมล่อนมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ลักษณะคล้ายแตงไทย สามารถปลูกได้เกือบทุกภาคในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดินที่ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำขัง เพราะจะส่งผลให้เมล่อนติดเชื้อราได้ง่าย ชอบอากาศอุ่นถึงร้อนแต่ไม่ร้อนจัด ไม่ชอบฝนตกชุกและจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตตั้งแต่ในระยะต้นกล้าเมื่อเจออากาศหนาวจัด ดังนั้นหากปลูกเมล่อนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดูแลใสใจ ทั้ง ดิน น้ำ ปุ๋ย รวมถึงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งการเลือกสายพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

เมล่อนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะผลได้แก่

ร๊อคเมล่อน(Rock melon)

เปลือกภายนอกแข็ง มีลายขรุขระเล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นร่างแห

เน็ตเมล่อน(Netted melon)

ผิวภายนอกขรุขระ มีลายร่างแหแผ่คลุม เปลือกด้านนอกไว้ทั้งผม กลิ่นหอม มีเนื้อสีเขียวหรือส้ม

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชื่อสามัญ        Cantaloupe Melon Muskmelon

ชื่อทางวิทยาศาสตร์       Cucumis melo L. var. cantaloupensis

วงศ์               Cucurbitaceae

ราก เป็นระบบรากแก้ว อาจเจริญในแนวดิ่งลึก มีรากแขนงเจริญ ในแนวนอนในระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวดิน

ใบ เป็นใบเดียวอยู่แบบสลับกัน ขอบใบเป็นหยัก มีขน ผิวใบหยาบ ขรุขระ

ลำต้น เป็นพืชเถาเลื้อยตามดินหรือตามกิ่งไม้ ยาวประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน มีขนและมีหยวดสำหรับยึดเกาะขณะเจริญเติบโต

ดอก ดอกตัวผู้และตัวเมียแยกกันตั้งแต่อยู่บนต้นเดียวกัน

ดอกตัวผู้มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลับดอกสีเหลือง 5 กลับ อับละอองเกสร 3 อับ และก้านชูเกสรสั้น

ดอกตัวเมียมีกลีบเลี้ยงสีเขียว กลับดอกสีเหลืองมี 5 กลับ อับละออกเกสรตัวผู้ 3 อับ ล้อมรอบเกสรตัวเมียที่มี 3-5 แฉก รังไข่ มีลักษณะกลม ดอกจะบานตอนเช้าแล้วหุบตอนบ่าย

ผล พัฒนามาจากรังไข่ของดอกตัวเมีย มีลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีร่างแหปกคลุม บางพันธุ์ผิวเรียบ บางพันธุ์มีร่องเป็นทางยาวจากขั้วผลถึงท้ายบางพันธุ์มีเนื้อสีเหลือง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *