การคัดเลือกสายพันธุ์

     ผลผลิตจะดีหรือไม่ ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเลือกเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ดี ดูแลดี ผลลิตย่อมออกมาดี กากเมล็ดพันธุ์ไม่ดีต่อให้ดูแลดีก็สู้สายพันธุ์ที่ดีไม่ได้ นอกจากจะได้ผลลิตไม่ดียังจำหน่ายไมได้ราคา ที่สำควรจะได้อีกด้วย เสียเงินทุนและเวลาไปโดยเปลาประโยชน์ ดังนั้นก่อนปลูกเมล่อน เกษตรกรควรศึกษาเรื่องสายพันธุ์ให้ดี ทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรเลือกสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่ต้องการของตลาด เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ การปรึกษาและสอบถามจากผู้รู้หรือผู้ขายเมล็ดพันธุ์ถือว่ามีส่วนสำคัญเลยทีเดียว

 

การเตรียมโรงเรือน

วัสดุและอุปกรณ์

  • ท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วสำหรับทำโครง
  • พลาสติกใสหนา 200 ไมครอน สำหรับทำหลังคา
  • มุ้งตาถี่ 400 ตาต่อ 1 ตารางนิ้ว ขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร
  • ตัวล็อค

 

โรงเรือนเมล่อนสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งหลังคาโค้งหลังคาจั่วและแบบ ก.ไก่ ควรหันด้านหลังอยู่ทิศตะวันตก เพื่อให้แสงแดดส่องตลอด แสงแดดจะช่วยให้พื้นโรงเรือนแห้งไม่อับชื้นปลอดภัยจากโรครากเน่าโคนเน่า ไม่ควรปลูกโรงเรือนขวางตะวันเพราะจะทำให้เมล่อนบังแสงกันเอง ต้นเมล่อนจะได้รับแสงแดดเพียงแถวเดี่ยว ส่วนแถวอื่นที่อยู่ถัดไปจะถูกเงาบัง ทำให้ต้นที่ได้รับแสงเจริญเติบโตเพียงแถวเดียว ส่วนแถวที่โดนยังจะไม่โต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *